Drept civil


» consultanta în diverse aspecte privind aplicarea legii civile,
» negociere, redactare, modificare si încetare de contracte civile ,
» redactarea si sustinerea actiunilor civile în instantele de judecata în diferite faze procesuale,
» executarea hotarârilor date de instantele judecatoresti,
» revendicari case si terenuri,
» drept succesoral : consultanta si asistenta juridica în cazuri specifice,
» drept familiei : divorturi, încredintari minori, pensii de întretinere, partaj etc