Societatii


Consultanta si serviciile mentionate sunt oferite pentru toate formele juridice de societati si indiferent de obiectul lor de activitate: societati comerciale, societati civile, societati agricole, cooperative, cât si pentru grupurile de interes economic:
» servicii de înregistrare societati si acte ale acestora - consultanta, servicii complete de înmatriculare a societatilor, servicii complete în vederea modificarii sau completarii actelor constitutive ale unei societati,
» raspunderea administratorilor,
» adunari generale ale asociatilor/actionarilor - procedura de organizare, asistare, reprezentare pe baza de procura, înregistrare hotarâri, actiuni în anularea hotarârilor,
» conventii ale asociatilor/actionarilor,
» fondul de comert - exploatare, protectie si tranzactii,
» patrimoniu - exploatare, protectie si tranzactii,
» divizari si fuzionari de societati,
» lichidari si dizolvari de societati,
» sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante,
» consultanta permanenta privind întreaga activitate juridica a unei societati - (pe baza de abonament).

Societatea de avocatura, prin serviciile de consultanta (permanenta sau ocazionala), acopera toate operatiunile care pot fi realizate de catre o societate începând cu momentul constituirii sale si pâna la lichidare.

În acest domeniu, Societatea de avocatura dezvolta o practica de "drept preventiv" , în special prin consultanta permanenta pe care o asigura societatilor.